Anställningsavtal mall (GDPR)

Ett anställningsavtal eller arbetsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt till sin karaktär. Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning (arbetsrätt) och kollektivavtal (som gjorts upp mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer).

Här en mall för anställningsavtal. Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan dig som arbetstagare och arbetsgivaren. Avtalet reglerar frågor som lön men även anställningsförhållandet där det bland annat krävs att du som arbetstagare är lojal mot arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har vidare ansvar enligt GDPR för att upprätta en intern personuppgiftspolicy som förklarar hur arbetsgivaren behandlar de anställdas personuppgifter. Denna kan finnas med som en bilaga till anställningsavtalet eller publiceras på företagets intranät. Det är viktigt att se till att alla nyanställda får del av denna information.

Typ: Mall
Omfattning: 2 sidor
Kategori: Företagsavtal
Datum: 2017-01-29
Filstorleken: 46 Kb
Filtyp: .doc

Få mallen gratis

Fortsätt