Gåvobrev mall

Denna mall hjälper dig att upprätta ett gåvobrev.

Gåvobrev är en mall för att upprätta ett skriftligt bevis på att en gåva skall eller har lämnats till en annan person. För de flesta gåvor krävs inte något gåvobrev utan då räcker det med att man lämnar över gåvan till mottagaren, när du ger bort en fastighet eller en bostadsrätt krävs det dock ett skriftligt dokument.

Typ: Mall
Omfattning: 3 sidor
Kategori: Personal
Datum: 2017-01-29
Filstorleken: 87 Kb
Filtyp: .doc

Få mallen gratis

Fortsätt